XV. ročník konference IT Governance 2018

"Blockchain & Security Trends"


Soubory ke stažení

Tutoriál a workshop

TUTORIAL: Introduction to Blockchain

Cristiano Paris; European Central Bank

WORKSHOP: Zkušenosti s provozováním SOC

Ing. Tomáš Filip; NAKIT
Pavol Oetter; NOVARTIS

WORKSHOP: Zkušenosti s provozem SOC

Pavel Klimeš
Dušan Krása
Ing. Tomáš Přibyl; CORPUS

WORKSHOP: Použití situační analýzy k detekci potencionálních útoků

Ing. Michal Novák; O2 Czech Republic


Příspěvky na konferenci

Security aspects of Blockchain (Blockchain Applications)

Cristiano Paris; European Central Bank

Blockchain use cases in supply chain management

Ing. Mikuláš Zalai; EY
Ing. Štefan Mačica; EY

Examples of real-life Blockchain projects

Michael Schramm; EY Austria

How could blockchain based security save lives?

Martin Baroš; Cryptelo

Potenciál a limity blokchainu z právního pohledu

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek; Rowan Legal

Ready for our Future is Now in Security Operations

Yann Bouvier; Devoteam

Data Centric Security aneb změna v pojetí ochrany toho, na čem skutečně záleží

PhDr. Jiří Kaplický; KPMG Česká republika
Ing. Pavel Běhal; T-Mobile Czech Republic

Jak efektivně čelit soudobým kybernetickým útokům

Ing. Petr Hummel; Privacy Experts

Využití AI v detekci hrozeb

Mgr. Jaroslav Gergič, Ph.D.; CISCO SYSTEMS (Czech Republic)

Bezpečnost kritické infrastruktury

Doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc.; ČVUT Fakulta dopravní