poster
Pro správnou funkčnost je třeba zapnutý Javascript.
 • obrazky_stranky/Strategie/Panel/BSC.pngStrategie a strategické řízení v našem pojetí vychází z praktického uplatnění metody Balanced Scorecard. Nabízíme:
    -    Zformování strategického programu
    -    Vytvoření podnikové strategie metodou Balanced Scorecars
    -    Převedení strategie do ukazatelů výkonnosti (KPI)
    -    Navržení systému plánování a monitorování výkonnosti
    -    Vytvoření informační strategie.
 • obrazky_stranky/Strategie/Panel/Mise.pngMise a vize musí jasně formulovat diferenci a kolem ní vytvořenou dlouhodobou konkurenční výhodu organizace. Při jejich formulaci se určuje smměřování firmy. Mise a vize má přímý dopad do stanovení motta jednotlivých perspektiv podle Balanced Scorecard:
    -    Perspektiva učení se a růstu
    -    Zákaznická perspektiva
    -    Interní podnikové procesy
    -    Finanční perspektiva.
 • obrazky_stranky/Strategie/Panel/Cile.pngNa základě SWOT analýzy a zvolené varianty zaměření strategie jsou stanoveny strategické cíle ve čtyřech perspektivách metody Balanced Scorecard, které charakterizují budoucí cílový chtěný stav. Jednotlivé cíle jsou propojeny kauzálními vazbami a charakterizuje je jejich stručný popis a měřítko, kterým se hodnotí dosažení plnění cíle.
 • obrazky_stranky/Strategie/Panel/Implementace.pngJednotlivé strategické projekty naplňují strategické cíle a v souladu s tím, jak jsou vzájemně provázány strategické cíle, jsou provázány rovněž strategické projekty směřující k jejich dosažení. Úspěšné naplňování strategie je tedy přímo závislé na úspěšné realizaci strategických projektů.
 • obrazky_stranky/Strategie/Panel/SWOT.pngStávající stav zkoumané strategické oblasti zjišťujeme SWOT analýzou.