poster
Pro správnou funkčnost je třeba zapnutý Javascript.
 • obrazky_stranky/Smlouvy/Panel/Vztahy.pngProtože prevence je lepší než léčba, je řízení smluvně – závazkových vztahů podle metodiky Per Partes postaveno na prevenci smluvních rizik. Mezi nejvýznamnější smluvní rizika ICT smluv na implementaci patří:
     -   Postupné upřesňování výstupu/výsledku
     -   Akceptace výstupů
     -   Požadavky na změny v průběhu plnění
     -   Součinnost objednatele.
  U outsourcingových smluv se jedná o:
     -   Definici SLA
     -   Změny rozsahu smlouvy ve vazbě na cenu.

  Společnost Per Partes® působí jako rozsáhlá znalecká kancelář se soudními znalci specializovanými na informatiku, kteří jsou členy Komory soudních znalců České republiky, sekce Elektronika a IT, elektrotechnika. Zkušenosti ze své znalecké činnosti využíváme při řízení smluvně – závazkových vztahů.
 • obrazky_stranky/Smlouvy/Panel/Anylyza.pngPři analýze smluvního vztahu se zaměřujeme na:
  •  Předmět plnění
  •  Postup projektu
  •  Akceptační řízení
  •  Změnové řízení
  •  Řízení požadavků
  •  Řízení součinosti
  •  Soulad projektu se smlouvou
  •  Doporučení k narovnání smluvního vztahu.
 • obrazky_stranky/Smlouvy/Panel/Navrh.pngNávrh smlouvy provádíme z pohledu věcného plnění a projektových zásad. Při návrhu smlouvy spolupracujeme s právníky zákazníka, kteří zajišťují právní náležitosti smlouvy.
  Stejně jako u analýzy smluvního vztahu se zaměřujeme na:
     -   Předmět plnění
     -   Postup projektu (životní cyklus projektu)
     -   Akceptační řízení
     -   Změnové řízení
     -   Řízení požadavků
     -   Řízení součinosti