poster
Pro správnou funkčnost je třeba zapnutý Javascript.
 • obrazky_stranky/Procesy/Panel/Rizeni.pngNa procesech se uplatňuje řízení pomocí cílů (management by objectives). Obecně je řízení kteréhokoliv z procesů v jakékoliv organizaci zaměřeno na cíle přinášející přínosy zařaditelné do tří základních okruhů:
  1.  efektivnost
  2.  účinnost/efektivita
  3.  výkonnost.
  Process Governance - systém řízení a správy procesů
  Systém řízení a správy procesů (Process Governance System) kterékoliv organizace je založen na následujících principech:
  1.  Je nezbytné nastavit rozsah fungování organizace pomocí procesů a zdrojů na procesy.
  2.  Procesy slouží jako koncepční kostra pro řízení celého podniku.
  3.  Na procesy musí být stanovovány cíle řízení (control objectives) a to tak, že vycházejí ze strategických podnikatelských cílů.
  4.  V organizaci musí fungovat organizační komunikační model pro sdílení informací o stanovených cílech řízení na jedné straně a o jejich plnění na straně druhé.
  5.  Pravidelné monitorování procesů proti vytvořeným cílům je základem k tomu, že řízení a správa procesů probíhá v plánovaném směru.
 • obrazky_stranky/Procesy/Panel/Zasady.pngNaše zkušenosti z praxe s obdobnými projekty a rovněž s různými metodickými přístupy a standardy nás dovedly k doporučenému přístupu na podobných projektech. Tyto zkušenosti lze shrnout do šesti principů:
    -    Stanovit účel procesního mapování (BPA).
    -    Definovat rozsah, výstupy a etapy procesního mapování.
    -    Postupovat při mapování s jasným motivem dekompozice a přístupem shora-dolů.
    -    Pečlivě volit perspektivy pohledů na procesy (v BPMN tzv. plavecké dráhy).
    -    Bezprostředně po mapování současného stavu provádět návrh budoucího stavu.
    -    Pro zajištění udržitelnosti procesů nastavit Process Governance (systém řízení a správy procesů).
 • obrazky_stranky/Procesy/Panel/Bpmn.pngBPMN je soubor principů a pravidel, který slouží pro grafické znázorňování modelování podnikových procesů pomocí procesních diagramů. Jde o v současnosti nejrozšířenější jazyk pro procesní modelování.

  BPMN používáme zejména při:
     -   automatizaci procesů (workflow management)
     -   zachycení procesního modelu organizace nebo její části
     -   optimalizaci procesů a činností, které se v nich nacházejí
     -   správě procesů.
 • obrazky_stranky/Procesy/Panel/Idef3.pngMetoda IDEF3 byla navržena pro analýzu a dokumentování procesů existujícího nebo navrhovaného systému. Speciálně byla navržena pro analýzu sekvence aktivit na procesech.

  IDEF3 používáme zejména při:
     -   dokumentaci a standardizaci existujících procesů v organizaci
     -   školení a seznámení se nových pracovníků s procesy organizace
     -   optimalizaci procesů a objektů, které se v nich nacházejí
     -   návrhu nových procesů a jejich analýze před jejich zavedením.

Řízení a správa procesů

Co se řídí na procesech

Na procesech se uplatňuje řízení pomocí cílů (management by objectives). Obecně je řízení kteréhokoliv z procesů v jakékoliv organizaci zaměřeno na cíle přinášející přínosy zařaditelné do tří základních okruhů:
1.  efektivnost
2.  účinnost/efektivita
3.  výkonnost.

Process Governance - systém řízení a správy procesů

Systém řízení a správy procesů (Process Governance System) kterékoliv organizace je založen na následujících principech:
1.  Je nezbytné nastavit rozsah fungování organizace pomocí procesů a zdrojů na procesy.
2.  Procesy slouží jako koncepční kostra pro řízení celého podniku.
3.  Na procesy musí být stanovovány cíle řízení (control objectives) a to tak, že vycházejí ze strategických podnikatelských cílů.
4.  V organizaci musí fungovat organizační komunikační model pro sdílení informací o stanovených cílech řízení na jedné straně a o jejich plnění na straně druhé.
5.  Pravidelné monitorování procesů proti vytvořeným cílům je základem k tomu, že řízení a správa procesů probíhá v plánovaném směru. » více

Zásady dobré praxe

Naše zkušenosti z praxe s obdobnými projekty a rovněž s různými metodickými přístupy a standardy nás dovedly k doporučenému přístupu na podobných projektech. Tyto zkušenosti lze shrnout do šesti principů:Pokud provádíte procesní analýzu a návrh procesů, proveďte si pro jistotu přezkoumání Vašeho postupu na shodu s naší „dobrou praxí“. » více

Použití BPMN

BPMN je soubor principů a pravidel, který slouží pro grafické znázorňování modelování podnikových procesů pomocí procesních diagramů. Jde o v současnosti nejrozšířenější jazyk pro procesní modelování.

BPMN používáme zejména při:
   -   automatizaci procesů (workflow management)
   -   zachycení procesního modelu organizace nebo její části
   -   optimalizaci procesů a činností, které se v nich nacházejí
   -   správě procesů.
» více

Použití IDEF3

Metoda IDEF3 byla navržena pro analýzu a dokumentování procesů existujícího nebo navrhovaného systému. Speciálně byla navržena pro analýzu sekvence aktivit na procesech.

IDEF3 používáme zejména při:
   -   dokumentaci a standardizaci existujících procesů v organizaci
   -   školení a seznámení se nových pracovníků s procesy organizace
   -   optimalizaci procesů a objektů, které se v nich nacházejí
   -   návrhu nových procesů a jejich analýze před jejich zavedením.
» více