poster
Pro správnou funkčnost je třeba zapnutý Javascript.
  • obrazky_stranky/Informatika/Panel/Optimalizace.pngInformace a související informační technologie jsou v organizacích všudypřítomné a proto stojíme před výzvou uchopení jejích komplexity. Postindustriální metodická paradigmata přestávají být při řízení znalostních aktiv aplikovatelná a tak se v informatice objevují nové metodické přístupy hledající řešení následujících otázek:
    •  Co řídit v informatice a jak zadefinovat cíle řízení ve vazbě na podnikové cíle?
    •  Jaký systém řízení nastavit? O jaký metodický standard se opřít (Cobit, ITIL, CMMI, TOGAF ...)?
    •  Jak zajistit integritu technologických detailů a dílčích aplikací s celkem informačního systému?
    •  Jak postupně realizovat to, co je zatím vymyšleno jen na papíře?
  • obrazky_stranky/Informatika/Panel/Navrh_architektury.pngNávrh architektury umožňuje dlouhodobě konsistentně plánovat rozvoj informačního systému a současně řešit komponenty systému výběrem těch nejlepších („best of breed“), tj. zejména výběrem nejlepších aplikací, jejich systémovou integrací a rozhodováním o způsobu jejich provozu (outsourcing, cloud computing). Snaha o propojení architektury systému na podnikání organizací vedla ke konceptu Enterprise Architecture (TOGAF).

Optimalizace řízení podnikové informatiky

Informace a související informační technologie jsou v organizacích všudypřítomné a proto stojíme před výzvou uchopení jejích komplexity. Postindustriální metodická paradigmata přestávají být při řízení znalostních aktiv aplikovatelná a tak se v informatice objevují nové metodické přístupy hledající řešení následujících otázek:
•  Co řídit v informatice a jak zadefinovat cíle řízení ve vazbě na podnikové cíle?
•  Jaký systém řízení nastavit? O jaký metodický standard se opřít (Cobit, ITIL, CMMI, TOGAF ...)?
•  Jak zajistit integritu technologických detailů a dílčích aplikací s celkem informačního systému?
•  Jak postupně realizovat to, co je zatím vymyšleno jen na papíře?
Pro řízení informatiky v organizacích jsme ve společnosti Per Partes vyvinuli dialogově-expertní systém, jehož základem je nastavení úrovně zralosti procesů podle typu společnosti a její závislosti na informačních technologiích. Pro „governance“ (doslova panování) informatiky doporučujeme vycházet z vlastního pragmatického členění informatických procesů rozčleněných do skupin (procesních domén):
• Správa ICT
• Dlouhodobý rozvoj
• Podpora uživatelů
• Vztahy s okolím
• Služby
• Měření a vyhodnocování.

Návrh architektury informačního systému

Návrh architektury umožňuje dlouhodobě konsistentně plánovat rozvoj informačního systému a současně řešit komponenty systému výběrem těch nejlepších („best of breed“), tj. zejména výběrem nejlepších aplikací, jejich systémovou integrací a rozhodováním o způsobu jejich provozu (outsourcing, cloud computing). Snaha o propojení architektury systému na podnikání organizací vedla ke konceptu Enterprise Architecture (TOGAF).