Služby Per Partes jsou organizovány do oblastí informatika, strategie, projekty, procesy a smlouvy

Oblast Kompetence Aplikace standardů a metod
informatika
řízení informací a znalostí
 • Návrh architektur informačních systémů
 • Systém řízení IT v organizaci (IT Governance)
 • Informatické procesy a jejich zralosti
 • Školení IT Governance
TOGAF, ISACA COBIT, ITIL (ISO 20000), SEI CMMI, ISO 12207, ISO 27001
strategie
strategie metodou Balanced Scorecards
 • Tvorba a aktualizace Business strategií a informačních strategií metodou Balanced Scorecard
 • Formování strategických programů
 • Řízení strategických rizik
 • Investiční management a výpočet návratnosti investic do ICT
 • Školení Balanced Scorecard
Balanced Scorecard (BSC), LogFrame, SWOT, Strategic Risk Management, Cost Benefit Analysis (TCO, TVO, ROI, IRR)
projekty
projekty s vazbou na informatiku
 • Systémová integrace a koordinace projektových portfolií
 • Řízení programů a projektů.
 • Řízení kvality a rizik na projektech, technický dozor investora (TDI)
 • Krizové řízení projektu, vyvedení projektu z krize
 • Audit a diagnostika zdraví projektu (health check)
 • Zavádění metodik projektového řízení vč. zavedení projektové kanceláře
 • Školení projektového managementu
PMI PM BoK, IPMA ICB, OGC PRINCE2, ISO 10006, Project Cycle management Aid Delivery Methods (EC)
procesy
procesní analýzy a optimalizace
 • Analýza, modelování a optimalizace podnikových procesů
 • Procesní mapy pro ISO 9001
 • Znalostně - intenzivní procesy v organizaci
 • Procesní pojetí managementu projektů
 • Servisní procesy
BPMN, IDEF3, UML,
ISO 9001/ 9004, ISO 10006, ITIL (ISO 20000), ISO 10014, Det Norske Veritas IQRS
smlouvy
smluvně-znalecká podpora
 • Vedení výběrových řízení vč. veřejných zakázek
 • Návrh smluv na implementaci (o dílo), na poskytování služeb (inominátní), koupi HW (kupní) a poskytnutí práv užití (licenční), návrh kombinovaných smluv
 • Řízení smluvních rizik.
 • Řešení smluvních sporů s dohodou o narovnání.
 • Předání a převzetí plnění (oponentura a akceptace).
Občanský zákoník, ITIL (SLA), postup soudního znalce