Proč s námi ...


Mise Per Partes

Posláním společnosti Per Partes je poskytovat expertní znalosti v oblasti ICT a ve vazbě na možnosti a potenciál ICT zvyšovat výkonnost organizací a to zejména díky strategickému, procesnímu, projektovému a informačně-znalostnímu managementu.

Vize Per Partes

V digitální znalostní ekonomice budou znalosti klíčovými aktivy a specifické znalosti využívání nových forem digitálních technologií budou základním inovačním potenciálem všech organizací. Společnost Per Partes bude ICT znalosti poskytovat svým klientům vedle klasické formy konzultací „tváří v tvář“ rovněž novými digitálními formami „na dálku“ a bude leaderem pro oblasti dialogových expertních systémů a telekonferenčních on-line konzultací v České a Slovenské republice.
Společnost Per Partes předpokládá, že organizace budou pro řešení velmi složitých problémů využívat externí poradenské služby, projektové managery a metodiky/architekty ze specializovaných konzultačních firem, protože nebude efektivní a reálně ani možné získávat potřebné znalosti a udržet zkušené experty v rámci jedné organizace.

Fokus Per Partes

Společnost Per Partes je zaměřena na oblasti manažerského poradenství (Management Consulting) a poradenství v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT Consulting). V obou oblastech jsme soustředěni na projekty a problémy, které nejsou jednoduše řešitelné klasickými přístupy. Mezi základní charakteristiky slabě strukturovaných projektů patří (dle metodiky Per Partes):

  1. Mlhavá představa o cílech a výsledku projektu při jeho zahájení.
  2. Změny v zadání projektu a jejich dopad do výsledku projektu v toku času.
  3. Unikátnost / inovativnost životního cyklu projektu.
  4. Vysoká míra rizika odhadu doby trvání a nákladů projektu.
  5. Multidisciplinarita, interdisciplinarita a transdisciplinarita projektového řešení.
  6. Vysoká závislost na souvisejících aktivitách/projektech.
  7. Unikátnost / inovativnost při řešení výstupu projektu.
  8. Vysoká investiční náročnost resp. náročnost zbývající do konce projektu.
  9. Měnící se / virtuální tým.
  10. Nejisté a turbulentní prostředí projektu.