Proč s námi ...


Certifikáty

Systém managementu jakosti

Per Partes Consulting vyvinul referenční model pro systém řízení a správy podniku kompatibilní se systémem IQRS (International Quality Rating System) od Det Norske Veritas.
Vytvořený Process Governance System je založený na řízení výkonnosti procesů dle ISO 9001/9004 a ISO 10006. Společnost je certifikována na systém managementu jakosti dle ISO9001 (certifikát č.28223-2008-AQ-CZS-RvA), management jakosti projektů dle ISO10006 (certifikát č.01-2007-QMP-PRG) a jako Trusted Advisor na Process Governance System.

Systém managementu bezpečnosti informací

Per Partes Consulting má zaveden systém managementu bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001 (certifikát č.28224-2N8-AIS-CZS-UKAS). Systém managementu bezpečnosti informací se týká celé společnosti.

Odborné zázemí

Pracovníci společnosti Per Partes dlouhodobě působí v oblasti ICT a jsou uznávanými odborníky.
Tuto skutečnost dokládá, že oba jednatelé společnosti jsou soudními znalci a to:
-  v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika se specializací výpočetní systémy,
-  v oboru projektování se specializací návrh projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií, řízení projektův oblasti informačních a komunikačních technologií,
-  v oboru spoje se specializací datové spoje,
-  v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací informační a výpočetní technika, systémy a postupy,
-  v oboru elektrotechnika se specializací informatika,
-  v oboru kybetnetika, odvětví výpočetní technika.


Pracovníci Per Partes jsou certifikovanými projektovými manažery, což zaručuje jejich metodický a projektový přístup.