Proč s námi ...


Společnost Per Partes Consulting

Společnost Per Partes Consulting, s.r.o. poskytuje nezávislou podporu a poradenství s vazbou na ICT. Služby společnosti jsou určeny pro dodavatele ICT, pro organizace intenzivně využívající ICT nebo pro ICT útvary organizací libovolného zaměření. Per Partes se zaměřuje na řešení komplexních, multidisciplinárních a slabě strukturovaných úloh při nichž využívá silné metodické zázemí. Společnost Per Partes Consulting vznikla v lednu roku 2001 jako iniciativa vedoucího partnera divize Ernst&Young Consulting v České republice Petra Hujňáka a IT-managera Ernst&Young Jaroslava Hujňáka. Impulsem pro vznik společnosti byl celosvětový prodej divize Ernst&Young Consulting (36.000 pracovníků) společnosti Cap Gemini, která se v této době rozhodla nepodnikat ve středovýchodní Evropě včetně ČR. Již tehdy oba zakladatelé společnosti Per Partes předjímali, že přijdou krize, rozpuštění či prodeje divizí Consulting u tehdejší velké pětky poradenských firem. Příležitosti se tak nabídly v prudce rostoucím konzultačním businessu společnostem postavených na flexibilnějších a pragmatičtějších filosofických základech a přístupech. Zkušenosti, získané z vedení českého zastoupení podnikového poradenství (Consulting) mezinárodní firmy nám umožňují pochopit rozdíly mezi potřebami českých firem a společností z EU a rovněž mezinárodních korporací, zpravidla se sídlem v USA.