poster
Navigacni obrazek Navigacni obrazek Navigacni obrazek Navigacni obrazek Navigacni obrazek Navigacni obrazek

Aktuality

 • 6.5.2015

  Řízení programů a portfolií

  Přednáška zaměřená na teorii a praxi v řízení programů a portfolií, VŠE místnost 210RB. Stáhněte si nezávislou studii -> Publikace/Nezávislé studie/Rizeni programu a portfolii (Per Partes) ed1.pdf.
 • 3.6.2014

  Konference PMcon 2014

  Potkejte se s námi na konferenci PMcon dne 3.6.2014 na České zemědělské univerzitě v Praze, kde vystupujeme na téma Řízení rizik a příležitostí v praxi.
 • 17.1.2014

  Konference “Metody řízení podnikové informatiky a jejich efekty pro různé druhy organizací“

  Dne 17.1.2014 proběhla v prostorách VŠE v Praze konference “Metody řízení podnikové informatiky a jejich efekty pro různé druhy organizací“, na které Petr Hujňák prezentoval kritické faktory úspěchu budování systému řízení podnikové informatiky na základě COBITu. Přednáška odpovídá na otázky:
  •  co řídit v informatice a jak definovat cíle řízení?
  •  jaký systém řízení nastavit?
  •  jak zajistit integritu detailů s celkem?
  •  jak realizovat to, co je zatím vymyšleno jen na papíře?
  Více se dovíte z prezentace nového metodického myšlení při řízení informatiky.
 • 22.10.2013

  Konference "Projektový manažment“

  22.- 23.10.2013 se koná v Bratislavě 7. ročník výroční konference eFocus Projektový manažment: „To najlepšie z projektového riadenia“. Zapojte se do předkonferenčního workshopu „Řízení rizik a příležitostí“, který pořádáme v úterý 22.10.2013 od 13.00 do 19.00 hod. Více na stránkách konference.
 • 16.10.2013

  Konference "IT Governance“

  16.-17.10.2013 se koná konference "IT Governance", hotel Vista Velká Morava. Zveme vás na námi pořádaný workshop „Řízení rizik a příležitostí“, který je součástí konference IT Governance od ISACA. Více na stránkách konference.
 • 13.10.2013

  Konference "Datakon“

  13.-15.10.2013 se koná konference Datakon, Ostrava. Zveme vás na zvanou přednášku Petra Hujňáka „Řízení rizik a příležitostí“. Více na stránkách konference.
 • 4/2013

  Článek na SystemOnLine

  Přečtěte si, jak na slabě strukturované projekty v článku napsaném Petrem a Jaroslavem Hujňákem pro časopis IT Systems a SystemOnLine. Více na SystemOnLine.
 • 25.4.2013

  Workshop: „Řízení rizik“

  Na Konferenci projektový management 2013 ve Zlíně jsme dne 24.4.2013 pořádali workshop na téma Řízení rizik (prezentace z workshopu ke stažení zde). Workshop byl zaměřen na klíčové oblasti řízení rizik uvedené v dokumentu Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení - oblast Řízení rizik, kterého jsme spoluautory (dokument ke stažení zde).
 • 16.1.2013

  SKUTEK UTEK ►► „talk the talk ... walk the walk“

  Vyhlašujeme iniciativu SKUTEK UTEK zacílenou na odstranění chyb a zlepšení úrovně řízení rizik na projektech a v organizacích.
 • 9.1.2013

  Workshop: „Řízení rizik: metodické přístupy a praxe“

  Dne 9.1.2013 opakujeme pro IPMA v prostorách školicího centra SHINE, Vítězné náměstí 2, Praha 6, workshop zaměřený na řízení rizik. V rámci workshopu budou diskutovány po jednotlivých standardech následující oblasti řízení rizik:
  •  vrcholové řízení rizik (risk governance)
  • hodnocení rizik (risk evaluation)
  • odpověď na rizika (risk response).
 • 11.12.2012

  Workshop: „Řízení rizik: metodické přístupy a praxe“

  Dne 11.12. 2012 pořádáme pro IPMA v prostorách ICV Mendelovy univerzity, Zemědělská 5, Brno, workshop zaměřený na řízení rizik. V rámci workshopu budou diskutovány po jednotlivých standardech následující oblasti řízení rizik:
  •  vrcholové řízení rizik (risk governance)
  • hodnocení rizik (risk evaluation)
  • odpověď na rizika (risk response).
  Probírané standardy (PMI, ISO, ISACA) a program workshopu naleznete zde.
 • od 1.11.2012

  Spustili jsme Complexity Club

  Complexity Club (CoC) sdružuje experty na problematiku komplexních systémů v informatice (IT intensive systems). CoC je určen převážně pro českou a slovenskou komunitu expertů (komunikace v češtině, slovenštině a angličtině), kteří prokáží odborný zájem a erudici. CoC je veden jako komunita odborného zájmu v síti LinkedIn.
 • od 1.11.2012

  Per Partes na Google+

  Společnost Per Partes naleznete rovněž na Google+, jehož význam stále více vzrůstá.

Naše zaměření

Informační strategie metodou BSC - Řízení projektového portfolia - Business Case a výpočet návratnosti (cost-benefit) ICT projektů - Studie proveditelnosti IT řešení - Výběrové řízení na IT dodavatele - IT smlouvy a smluvní vztahy - SLA parametry IT smluv - Řízení IT projektu a programu - Technický dozor a kontrola kvality - Analýza, návrh a optimalizace procesů - Návrh architektury informačního systému - Verifikace a nezávislá oponentura návrhu IS - Návrh a řízení testů informačního systému - Řízení a řešení migrace dat - In-house školení - Krizový projektový management a vyvedení projektů z krize - Situační zpráva projektu - Verifikace IS před spuštěním (Go-Live) - Audit IS a validace systému - Optimalizace provozu a servisní podpory - Zvýšení využití potenciálu stávajících IS - Optimalizace nákladů na údržbu a provoz - Ukončení provozu vč. smluv
Vše, co děláme, je spojeno s ICT. Nedodáváme hardware. Nedodáváme software. Dodáváme naše znalosti a zkušenosti. Jsme rychlí a efektivní. Jsme nezávislí. Jsme Per Partes Consulting.

Nezávislé studie (White Papers)


Nezávislé studie Per Partes typu bílá kniha (white paper) si kladou za cíl zanalyzovat dosažený stav v předmětné oblasti studie a doporučit, na co se v této oblasti zaměřit. Obsahují užitečné odkazy, srovnávají různé přístupy a nabízejí komentáře z praxe řešení dané problematiky. Studie neprosazují žádná řešení dodavatelů, jsme nezávislou společnosti.
Studie slouží primárně členům komunity vystavené kolem společnosti Per Partes a odborné veřejnosti.

Útočíme na komplexitu. Attacking Complexity.

Nezávislé studie společnosti Per Partes si stáhněte v sekci Publikace.

SKUTEK UTEK ►► při řízení rizik

Už jsme nemohli vydržet skutečně neutěšený stav teorie a následně i praxe při řízení projektových rizik. Každý standard pro řízení rizik vychází z jiné rizikové základny, identifikuje zcela odlišně rizika a to nemluvě o řízení příležitostí. Agregace a profilace rizik, natolik potřebná pro praktickou využitelnost a přidanou hodnotu řízení rizik, je ve většině standardů podceněna či zcela opomenuta. Přitom všichni na projektech úspěšně řídí rizika "až se práší", ale "skutek utek". Je za pět minut dvanáct.
Stáhněte si nezávislou studii "Řízení rizik a příležitostí" v sekci Publikace.
» více

Complexity Club


Complexity Club (CoC) sdružuje experty na problematiku komplexních systémů v informatice (IT intensive systems). Zabýváme se inovativními přístupy v teorii a praxi pro zvládání komplexity v oblastech:
•  holistické systémové myšlení (holistic system thinking),
•  inženýrství komplexních systémů (complex systems engineering),
•  architektura komplexních systémů (architecture of complex systems), podniková architektura (enterprise architecture – TOGAF approach),
•  měkké systémy, slabě-strukturované systémy, svévolné problémy (soft systems, ill-structured systems, wicked problems),
•  multidisciplinarita, interdisciplinarita, transdisciplinarita (multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity).

CoC je určen převážně pro českou a slovenskou komunitu expertů (komunikace v češtině, slovenštině a angličtině), kteří prokáží odborný zájem a erudici.

Znalecké posudky v informatice

Znalecké posudky v informatice (IT/ICT) umožňují jasně a logicky narovnat situaci nejčastěji v případech, kdy nastal spor mezi smluvními stranami při plnění smluv nebo je potřeba prokázat splnění podmínek dotace z Evropských strukturálních fondů (ESF). Posudky se také uplatňují při dalších účelech, jako je např. zjištění tržní hodnoty systému implementovaného v dané organizaci pro potřeby jeho správného vedení v účetnictví. Společnost Per Partes® působí jako rozsáhlá znalecká kancelář se soudními znalci specializovanými na informatiku, kteří jsou členy Komory soudních znalců České republiky, o.s., sekce Elektronika a IT, elektrotechnika.